Kursy

Medycyna Manualna Mięśniowo - Szkieletowa według  Praskiej Szkoły Koncepcji K. Lewita

Akredytacja

 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 • Izba Lekarska

Prowadzący

Dr n. med. Andrzej Sadowski - dyplomowany instruktor nauczania tego kierunku medycyny (dokument Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - Studium Medycyny Klinicznej) oraz doświadczony (pracował w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii w Warszawie oraz w Instytucie Reumatologii, obecnie pracuje w Poradni Rehabilitacyjnej) lekarz praktyk, kreatywny i skuteczny wykładowca ( Wyższa Szkoła Mazowiecka oraz od 25 lat kursy terapii manualnej), zaprasza wszystkich chętnych fizjoterapeutów i lekarzy do nabycia oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie terapii manualnej. Kursy dr Sadowskiego to nie tylko nauka techniki manualnej, ale i szeroka wiedza o narządzie ruchu w aspekcie medycyny klinicznej. Czyli nie tylko teoria, ale i praktyka lekarska i rehabilitacyjna.

Doświadczenie i wykształcenie medyczne oraz wykładowe zdobyte w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Rosja) sprawiają, że macie Państwo okazję otrzymania solidnej porcji wiedzy, stale uzupełnianej o nowości ze świata. Wykładowca jest bezpośrednim  uczniem prof. Karela Lewita z Czech,  który skończył wszystkie kursy kwalifikacyjne oraz kurs instruktorski, z tytułem instruktora nadanym przez Profesora.  Dr Andrzej Sadowski należał i pracował aktywnie w Komisji Strategii Międzynarodowej Federacji Medycyny Manualnej (FIMM) obecnie jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej.

mgr Elżbieta Sadowska

Adresaci szkolenia

Kursy przeznaczone są dla fizjoterapeutów i lekarzy.

W ramach pełnego szkolenia podzielonego na 5 modułów poruszane są następujące zagadnienia: Techniki Tkanek Miękkich, Badanie i Leczenie Mięśni w tym m.in. Poizometryczna Relaksacja Mięśniowa (PIR), Mobilizacje stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, leczenie odruchowe na bazie reakcji łańcuchowych, analiza lekarsko-rehabilitacyjna przypadków klinicznych, najnowsze aktualizowane na bieżąco doniesienia ze źródeł Praskiej Szkoły.

Szkolenie odbywa się w kameralnych grupach max. do 16-18 osób.

Miejsce szkolenia

hotel ANTON w Pruszkowie

Adres: Bolesława Prusa 1
Pruszków
Telefon: 571404306

Podczas ewentualnej rezerwacji pokoi proszę powołać się na kurs dr Sadowskiego.

Cena modułu kursu

1500 zł /Cena zawiera 23% podatek VAT/

Przedpłata

W wysokości 200 zł, którą należy wpłacić na konto:
I.N.G. BANK ŚLĄSKI 71105019241000009237294880

Andrzej Sadowski Specjalistyczny Gabinet Lekarski

ul. Ceramiczna 27/15

05-800 Pruszków

Zapisy

Prosimy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: kursy@doktorsadowski.pl

Zapisy przyjmujemy również pod numerem telefonu 602-266-707

UWAGA! Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do edycji 17 od modułu B.

Kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki decyduje o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Ponadto prowadzimy kursy uzupełniające (dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych)

Regulamin kursów

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w nowej edycji kursu następuje poprzez wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego” znajdującego się na stronie www.doktorsadowski.pl w dziale Kursy oraz przesłanie go na adres e-mail: kursy@doktorsadowski.pl. W przypadku zakwalifikowania na kurs,  przesyłamy odpowiedź zwrotną z informacją o wstępnym zakwalifikowaniu uczestnika oraz danymi do wpłaty zaliczki.
 2. Pełna kwalifikacja następuje po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego uczestnika oraz zaliczki w wysokości 200zł.
 3. Data wpłaty zaliczki decyduje o kolejności kwalifikacji na kurs.
 4. Po wyczerpaniu limitu miejsc na kurs istnieje możliwość zgłoszenia chęci zapisania się na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia miejsca, zakwalifikowania na kurs.
 5. Pozostała kwota opłaty za pierwszy moduł winna być uiszczona przelewem na konto bankowe  przed rozpoczęciem modułu lub też gotówką podczas trwania pierwszego modułu.
 6. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku rezygnacji z kursu w terminie powyżej 1 miesiąca przed jego rozpoczęciem.
 7. W przypadku uzasadnionych zdarzeń losowych (np. choroba potwierdzona zwolnieniem L4) istnieje możliwość zwrotu zaliczki w terminie poniżej 1 miesiąca przed rozpoczęciem szkolenia.
 8. W razie niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu lub jego odwołania wraz ze 100% zwrotem wniesionych opłat i bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu planowanych kursów bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.
 10. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca kursu, bez możliwości roszczeń finansowych uczestników. Nowe miejsce nie może być znacznie oddalone od pierwotnego (okolice Warszawy). Uczestnicy zostaną o ewentualnej zmianie poinformowani z wyprzedzeniem.
 11. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu kursu przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego kurs.
 12. Wystawiamy rachunki uczestnikom za kurs w czasie trwania szkolenia.